top of page

Legnica

Adaptacja istniejącego budynku objętego ochroną zabytków na funkcję mieszkalną z lokalami usługowymi dla Nova Grupa Projektowa.

Powierzchnia użytkowa:    1 433 m2

Inwestor:                             prywatny

Budynek wielorodzinny

2014

bottom of page