top of page

Kochlice k. Legnicy

Wielobranżowe projekty hal magazynowych realizowanych w trzech etapach

Lokalizacja:                                       Kochlice

Powierzchnia całkowita:                  11 000  m2

Inwestor:                                           IOW Sp.  z o.o.

IOW Service

2012-2017

bottom of page