top of page

Rawicz

Dworzec Rawicz

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy i nadzór autorski przebudowy dworca kolejowego Rawicz wraz z zagospodarowaniem terenu placu przydworcowego.

 

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowany na terenie zamkniętym.

Lokalizacja:                              Rawicz

Powierzchnia całkowita:          1 096 m2

Inwestor:                                   PKP S.A.

20136-2015

bottom of page