top of page

Oborniki Śląskie

Dworzec Oborniki Śląskie

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy i nadzór autorski przebudowy dworca kolejowego Oborniki Śląskie wraz z zagospodarowaniem terenu placu przydworcowego.

 

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowany na terenie zamkniętym.

Lokalizacja:                              Oborniki Śląskie

Powierzchnia całkowita:          1 566 m2

Inwestor:                                   PKP S.A.

2013-2015

bottom of page