top of page

Żerniki Wrocławskie

Dworzec Żerniki Wrocławskie

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz ze studium wykonalności i złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz nadzór autorski dla przebudowy dworca kolejowego w Świętej Katarzynie wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu p.n. „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice, Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnych w ramach ZIT WrOF.”

 

Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowany na terenie zamkniętym.

Lokalizacja:                              Żerniki Wrocławskie

Powierzchnia całkowita:          176 m2

Inwestor:                                   PKP S.A.

2016-2018

bottom of page